20 Haziran 2018 Çarşamba

Yiyecek İçecek İşletmeciliği

10475 defa okundu

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü, deneyimli, dinamik ve gerekli mesleki donanıma sahip öğretim elemanı kadrosuyla çağın gereklerine uygun olarak eğitim veren dört yıllık lisans programıdır. İngilizce olarak verilen bir yıllık Hazırlık Sınıfından sonra Yiyecek-İçecek Mutfak temelinde mesleki turizm dersleri görsel sanatlarla desteklenerek hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Bölümün Amacı: Yiyecek-İçecekİşletmeciliği Bölümünün amacı, uluslararası turizm piyasasında rekabet edebilme özelliği taşıyan otel, restoran, bar, kruvaziyer, casino, marina ve diğer yiyecek-içecek işletmelerinin gereksinimi olan mesleki ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip, sanatsal yönü ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerleri ilke edinmiş insan kaynaklarını yetiştirmektedir.

Hedef Kitle:Turizm ve insan sevgisini zevk, eğlence ve iş disiplini ile birleştirerek ekonomik, sosyal ve kültürel çıktılarla katma değer yarabilecek, başarma arzusu taşıyan, özgüvene sahip, dinamik, sosyal yönü itibariyle insan ilişkilerini geliştirebilecek ve kişisel gelişime açık tüm öğrenciler.

Bölüm Politikası:Yabancı dil, temel turizm ve işletme, mesleki yiyecek-içecek-mutfak bilgilerini görsel sanatlarla birleştirerek kurum içi ve otel, restoran-bar-mutfak destekli uygulamalarla üretim ve sunum tekniğini geliştirip işletme stajları ile destekleyerek bütünleşik eğitim sisteminin benimsenmesi.

Kurumsal Olanaklar:Teorik olarak verilen mesleki ve yabancı dil eğitimi, SDÜ bünyesinde bulunan Eğirdir Mavigöl Otel, Davraz Otel ve Isparta Araştırma ve Uygulama Otellerinde gerçekleştirilen uygulamalarla desteklenmektedir.

Eğitim Süresi:Bir yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere toplam beş yıllık lisans eğitiminden oluşmaktadır. Eğitim süresince 60 iş günü mesleki staj ve 240 AKTS değerinde eğitim programı uygulanmaktadır.

Çalışma Alanları:Başta otel, restoran ve bar işletmeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası yiyecek-içecek işletmeleri, havalimanı ve marina işletmeleri, yat, kurvaziyer ve casino, işletmelerinin mutfak, restoran ve bar bölümleri, catering işletmeleri, etkinlik ve toplantı organizasyon şirketleri, hava ve denizyolu ulaştırma işletmeleri (host/hostes) ve diğer turizm işletmelerinde iş bulma olanağına sahiptir.

Kazanılan Unvan:Bu bölümü başarı ile tamamlayarak lisans diplomasına sahip olanlar “Yiyecek-İçecek İşletmecisi” unvanını alırlar.

Kariyer Olanakları:Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü mezunları kişisel gelişimlerini tamamlayarak Yiyecek-İçecek ile ilgili faaliyet gösteren tüm turizm işletmelerinde üst düzey yönetici konumuna gelebilecekleri gibi Turizm İşletmeciliği, İşletme, İktisat, Ev Ekonomisi, Gastronomi vb. alanlarda Yüksek Lisans/Doktora yapabilme ve Yükseköğretim Kurumlarının turizm ile ilgili bölüm ve programlarında akademisyen olabilme olanaklarına da sahiptir.

 

Bölüm Başkan V.:

Doç.Dr. Mahmut DEMİR